Ekološka prihvatljivost

U tvrtki Attends neprestano tražimo nove načine za smanjenje količine otpada te upotrebu novih, naprednih i ekološki prihvatljivih materijala. Sve se inicijative za nove proizvode procjenjuju s obzirom na ekološku prihvatljivost.


Utjecaj na okoliš pokušavamo smanjiti sljedećim mjerama:

  • Kontinuirano procjenjujemo ekološku prihvatljivost naših dobavljača,
  • Kupujemo proizvode poznatih svojstava i prihvatljivog utjecaja na okoliš,
  • Smanjujemo količinu otpada i razvrstavamo otpad za ponovnu upotrebu ili recikliranje kad je to tehnički i ekonomski opravdano,
  • Optimiziranom logističkom podrškom smanjujemo zahtjeve za prijevoz,
  • Pratimo upotrebu energije i smanjujemo njezinu potrošnju kada je to moguće,
  • Educiramo i motiviramo svoje suradnike radi smanjivanja utjecaja svakodnevnog rada na okoliš,
  • Imamo otvoreni stav u ekološkim pitanjima prema svojim potrošačima, dobavljačima i drugim zainteresiranim stranama,
  • Ispunjavamo ili nadmašujemo zakonske propise po pitanju ekološke prihvatljivosti kad god je to moguće,

Neprestano pratimo i dorađujemo svoja Pravila zaštite okoliša kako bismo osigurali njihovu relevantnost i učinkovitost, prilagođavajući ih novim potrebama naše tvrtke i kupaca.

Dodatne informacije o naporima tvrtke Domtar radi osiguravanja održivosti potražite na stranici tvrtke Domtar za održivost.